Dutch Green Building Council

Paris Proof

Samen naar een duurzaam gebouwde omgeving
zonder CO2-uitstoot

Paris Proof

Dolf Kloosterziel

Dolf Kloosterziel - Werkgroep Retail
   
Organisatie Detailhandel Nederland
Functie Secretaris Lokale Belangenbehartiging
Werkgroep Retail
Contact LinkedIn

Welke bijdrage lever jij aan de Werkgroep Logistiek?

Binnen de Werkgroep Retail breng ik het perspectief van de gebruiker in beeld: zowel van grote gebruikers als kleine winkeliers. Ook een goede samenhang tussen de doelen en de bestaande wet- en regelgeving probeer ik in het oog te houden. 

Wat is jouw motivatie? 

Verduurzaming is een van de grootste opgaven waarvoor wij staan. Om dat op een effectieve manier te doen, is inbreng vanuit de praktijk onontbeerlijk. Ik hoop zo de verduurzaming te versnellen. 

Paris Proof worden, is dat voor jouw sector haalbaar?

Ik denk het wel. Stimulerend beleid moet leidend zijn. Dat is nu vaak niet het geval. Er is veel intrinsieke motivatie bij ondernemers, maat te veel verplichtingen nemen deze motivatie weg en zal in de weg gaan staan bij het behalen van de doelen.

Wat zijn de toekomstplannen voor jullie eigen bezittingen?

Wij bezitten geen eigen gebouwen. Wel proberen wij in onze bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te opereren.

Laatste nieuws

Klimaattop in Polen: van doelstellingen naar plan van aanpak

Meten, weten en vervolgstappen zetten

Werkconferentie Paris Proof: brengers en halers helpen elkaar op weg