Dutch Green Building Council

Paris Proof

Samen naar een duurzaam gebouwde omgeving
zonder CO2-uitstoot

Paris Proof

Reken jouw energieverbruik uit

Paris Proof volgt het meerjarig verduurzamingsprogramma van DGBC voor de gebouwde omgeving. Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, heeft DGBC het maximale energieverbruik per gebouwfunctie berekend. Reken hier uit wat jouw energieverbruik is!

Klimaattop in Polen: van doelstellingen naar plan van aanpak
13 dec 2018

Klimaattop in Polen: van doelstellingen naar plan van aanpak

Wereldleiders, regeringen en staatshoofden uit ruim 200 landen komen begin december bij elkaar in Polen voor een klimaattop. De leiders gaan een soort hand- en checkboek...