Dutch Green Building Council

Paris Proof

Samen naar een duurzaam gebouwde omgeving
zonder CO2-uitstoot

Paris Proof

Sectoren

Wat moet er gebeuren om gebouwen Paris Proof te maken? Om die vraag te beantwoorden heeft DGBC zes werkgroepen opgericht: kantoren, retail, onderwijs, zorg, logistiek en woningen. Bijzonder: in de werkgroepen zitten verschillende marktpartijen. Er is juist voor hen gekozen, omdat zij weten wat er leeft in hun sector. De werkgroepen inventariseren voor hun eigen sector wat er nodig is om Paris Proof te worden of de weg daarnaartoe zelfs te versnellen. 

Expertgroepen

Daarnaast zijn er drie expertgroepen in het leven geroepen op het gebied van Data & monitoring, Juridische zaken en Energie. Deze expertgroepen pakken sectoroverschrijdende onderwerpen op.