Dutch Green Building Council

Paris Proof

Samen naar een duurzaam gebouwde omgeving
zonder CO2-uitstoot

Paris Proof

Rachelle Vingerhoeds

Rachelle Vingerhoeds - Werkgroep Retail
   
Organisatie Platform Duurzaam Winkelvastgoed
Functie  
Werkgroep Retail
Contact LinkedIn

Welke bijdrage lever jij aan de Werkgroep Retail?

Ik ga voor de kruisbestuiving met kennis die wij hebben vanuit het Platform Duurzaam Winkelvastgoed. Wij kunnen kennis delen met de werkgroep, maar daar ook kennis uithalen. Het is de bedoeling dat wij elkaar versterken.

Wat is jouw motivatie?

De doelstelling van de werkgroep komt overeen met de doelstelling van het Platform. Samen zijn wij sterk. De werkgroep kan grote stappen maken maar misschien niet zo veel, het Platform kan niet zo heel grote stappen maken maar wel veel. 

Wat zijn de toekomstplannen voor jullie eigen bezittingen?

Vanuit het Platform beheren wij geen portefeuille, maar wij proberen onze achterbann bewust te maken van de verduurzaming van hun retailvastgoed of de inrichting van de winkels door retailers. Het Platform Duurzaam Winkelvastgoed is een initiatief van NRW. Bij dit platform zijn 10 organisaties aangesloten, waaronde DGBC.

Gezamenlijk willen wij de sector zo goed mogelijk informeren en ondersteunen en de beleidsmakers adviseren.

Missie of target Platform Duurzaam Winkelvastgoed

De directe aanleiding tot oprichting van dit platform was om de sector zo goed en zo breed mogelijk te informeren inzake het belang en de noodzaak van Duurzaam Winkelvastgoed.

Ook willen we op deze manier een centraal aanspreekpunt bieden aan de sector (inclusief de overheid) zodat wij kunnen assisteren bij de beleidsontwikkeling op dit thema. Via het platform kunnen we snel kennis mobiliseren, indien gewenst.

Op 12 juni heeft een kleien delegatie gewerkt aan een nadere aanscherping van onze missie en target. In concept is deze nu als volgt geformuleerd:

Voor de toekomst van de Nederlandse winkelsector is een versnelde verduurzaming van het winkelvastgoed noodzakelijk. Dit platform treedt op als katalysator om de doelstellingen van het (“Parijse”) Energieakkoord te behalen.

Aandachtsgebied

Het platform streeft een sectorbrede vertegenwoordiging na. De tot nu toe aangesloten organisaties bij dit platform vertegenwoordigen ##% van de sector.

Vanwege de sector-brede benadering richten wij ons ook breed op duurzaamheid. Onderwerpen die aandacht vragen van onze achterbannen zijn o.a.:

-          Mogelijke rol/verantwoordelijkheden per stakeholder (circle of blame)

-          Techniek, installaties & innovatie

-          Casco, afbouw, pui, gezamenlijke ruimtes (labels, duolabels, split incentives, etc)

-          Wet- en regelgeving

-          Green leases

-          Waarde-effect bij vergroening van de portefeuille

-          Gezondheid binnenklimaat (ook voor winkelpersoneel)

-          Gebruik (bijvoorbeeld inzake open-deuren beleid)

-          Logistiek & Distributie binnen de retailsector

 

Laatste nieuws

Werkgroeplid Zorg spreekt op evenement over zorgvastgoed

Duurzaamnieuws.nl: 'Duurzame energie voor dit jaar is al op'

Bouwinvest Retail Fund en Albert Heijn werken samen aan duurzame doelen