Dutch Green Building Council

Paris Proof

Samen naar een duurzaam gebouwde omgeving
zonder CO2-uitstoot

Paris Proof

Klimaattop in Polen: van doelstellingen naar plan van aanpak

13 dec 2018
Klimaattop in Polen: van doelstellingen naar plan van aanpak

Wereldleiders, regeringen en staatshoofden uit ruim 200 landen komen begin december bij elkaar in Polen voor een klimaattop. De leiders gaan een soort hand- en checkboek uitwerken waarin staat wat de landen moeten doen om de klimaatdoelen van Parijs te verwezenlijken. Een werkwijze die DGBC op sectorniveau in Nederland al voorstelt met het Deltaplan. Ondertussen zal de WGBC (World Green Building Council) twee punten van aandacht op de agenda proberen te krijgen.  

In 2015 kwam een soortgelijke delegatie bij elkaar in Parijs. Daar werden de doelstellingen besproken om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te houden. Eigenlijk is het doel maximaal 1,5 graad opwarming. Die doelstellingen zijn duidelijk, maar maken niet inzichtelijk wat landen nu daadwerkelijk doen om die opwarming tegen te houden. De top in het Poolse Katowice moet daar verandering in brengen. Deze Klimaattop staat in het teken van het opstellen van een soort handboek met maatregelen. Dat handboek moet ook als een soort checkboek fungeren, zodat landen elkaars plannen kunnen meten en vergelijken.   

WGBC geeft twee adviezen

De World Green Building Council, de overkoepelende organisatie van landelijke green building councils zoals DGBC, heeft een document opgesteld met twee heldere doelen voor de top. Allereerst moet de focus liggen op het terugbrengen van de CO2-uitstoot door energie efficiënter te gebruiken. Investeringen in duurzame energie gaan dan hand in hand met het beter isoleren waardoor minder energie nodig is. Dat is exact waar het Deltaplan van DGBC zich op richt.

Het tweede punt dat de WGBC onder de aandacht brengt, is een andere kijk op de CO2-uitstoot voor de gebouwde sector. In plaats van alleen oog voor het verminderen van de uitstoot tijdens het gebruik, moet er oog zijn voor de CO2-uitstoot tijdens de hele levenscyclus van een gebouw: van de bouw en transportbewegingen daarvoor tot het gebruik van bouwmaterialen en van de sloop tot het hergebruik van materialen. 

Lees de hele brief hier. 

Gerelateerd

Werkgroeplid Zorg spreekt op evenement over zorgvastgoed

Duurzaamnieuws.nl: 'Duurzame energie voor dit jaar is al op'

Bouwinvest Retail Fund en Albert Heijn werken samen aan duurzame doelen