Dutch Green Building Council

Paris Proof

Samen naar een duurzaam gebouwde omgeving
zonder CO2-uitstoot

Paris Proof

Expertgroepen toegevoegd aan Deltaplan Duurzame Renovatie

28 feb 2019
Expertgroepen toegevoegd aan Deltaplan Duurzame Renovatie

Drie expertgroepen zijn toegevoegd aan het Deltaplan Duurzame Renovatie. Deze expertgroepen gaan in verschillende specialisaties op zoek naar stimuleringen, middelen en regels om de verduurzaming van de gebouwde omgeving te versnellen. Naar verwachting zullen er later nog een aantal expertgroepen ingesteld worden.

Het Deltaplan werkte al met zes werkgroepen. Die werkgroepen zijn ingesteld per sector: kantoren, retail, onderwijs, zorg, logistiek en woningen. In die werkgroepen worden er plannen gemaakt per sector. De expertgroepen zullen juist per specialisatie voorstellen doen. De expertgroepen richten zich op de volgende specialisaties: data & monitoring, energie en juridische zaken.

Data & monitoring

Het Deltaplan wil dat gebouwen worden beoordeeld op daadwerkelijk verbruik. Verbruiksdate en monitoring spelen daarin een grote rol. Deze expertgroep zet zich in om een uniform data- en monitoringssysteem voor heel Nederland op te stellen.

Energie

Studies laten zien dat er in 2050 ongeveer 30% van de huidige energiebehoefte uit duurzame bronnen te halen is. Dit betekent dat de energievraag van gebouwen met 70% terug moet. De expertgroep Energie heeft als doel om de energiestromen nu en straks inzichtelijk te maken.

Juridische zaken

Welke wet- en regelgevingen zijn er op te stellen als motivatie of stok achter de deur om gebouwen sneller te verduurzamen? De expertgroep Juridische zaken gaat zich niet alleen met boetes bezighouden, ook stimulerende wet- en regelgevingen komen op tafel. Wat is er bijvoorbeeld mogelijk om het installeren van zonnepanelen op bedrijfsgebouwen te stimuleren?

Gerelateerd

DGBC: benut potentieel utiliteitsbouw om einddoel haalbaar te maken

Ontwerp Klimaatakkoord: wat staat de gebouwde omgeving te wachten?

Werkgroeplid Zorg spreekt op evenement over zorgvastgoed