Dutch Green Building Council

Paris Proof

Samen naar een duurzaam gebouwde omgeving
zonder CO2-uitstoot

Paris Proof

Elf basisscholen dankzij subsidie met grote stappen richting Parijs

16 nov 2018
Elf basisscholen dankzij subsidie met grote stappen richting Parijs

Elf basisscholen zullen dankzij een subsidie van het ministerie van Binnenlandse Zaken de verduurzamingssprong naar aardgasvrij maken. De elf scholen zijn geselecteerd voor het Innovatieprogramma Aardgasvrije en Frisse Scholen en krijgen in totaal € 350 duizend om te verduurzamen. In totaal hadden 92 scholen uit 72 gemeenten zich ingeschreven.

Het innovatieprogramma dat nu is gestart, heeft twee doelen: het binnenklimaat van scholen verbeteren en een bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Die dubbele winst is vaak te boeken door de temperatuurbeheersing en ventilatie aan te pakken. Die twee elementen hebben invloed op zowel het energieverbruik als de gezondheid van het binnenklimaat. Doel is dat de scholen na de renovatie ‘nul-op-de-meter’ zijn.

Selectie

Hoewel het ministerie blij is met het aantal kandidaten, moest het aantal aanmeldingen teruggebracht worden naar elf scholen. Om tot een diverse groep scholen te komen, is er geselecteerd op bouwperiode, geografische spreiding en variatie van aanpak. Scholen konden namelijk zelf een plan van aanpak insturen.

11 aardgasvrije scholen - bron: rijksoverheid.nl

Bron afbeelding: rijksoverheid.nl

Kennis delen

Die selectie van elf scholen is gemaakt door een speciale stuurgroep bestaande uit afgevaardigden van de ministeries BZK en OCW, de VNG en de PO-Raad. Platform31 en Ruimte-OK ontwikkelen een concreet werkplan. Uitgangspunt is dat de scholen die nu niet zijn geselecteerd, wel profiteren door de informatie en lessen die worden gedeeld aan de hand van de verduurzaming van de elf scholen.

Gerelateerd

Bouwinvest Retail Fund en Albert Heijn werken samen aan duurzame doelen

“Neem huurders mee in iedere duurzame stap die je zet”

Werkgroeplid Zorg spreekt op evenement over zorgvastgoed