Dutch Green Building Council

Paris Proof

Samen naar een duurzaam gebouwde omgeving
zonder CO2-uitstoot

Paris Proof

Harm Tenback

Harm Tenback - Werkgroep Woningen
   
Organisatie a.s.r. real estate
Functie Technisch Assetmanager
Werkgroep Woningen
Contact LinkedIn

Wat is jouw rol in de Werkgroep Woningen?

De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad is een grote opgave, iedere belegger is hier op zijn eigen wijze mee bezig. Het is mijn streven om de kennis die binnen a.s.r. aanwezig is, op het gebied van de verduurzaming van woningvastgoed, in te zetten om verdere innovatie aan te jagen en input te leveren voor benodigde beleidsaanpassingen.

Wat is jouw motivatie?

Ik wil mijlpalen zetten. Mijn kinderen zijn in 2050 even oud als ik nu en staan voor mij symbool voor de volgende generatie. Het is mijn drive om er nu alles aan te doen om hen in 2050 trots te laten terugkijken op de behaalde doelen en ze een leefbare toekomst te geven.

Alleen door gezamenlijk met alle stakeholders mijlpalen te zetten lukt het om realistische doelstellingen te kunnen nastreven.

Paris Proof worden, is dat haalbaar voor deze sector? 

Met de juiste samenstelling van stakeholders, een gezamenlijke drive en de bereidheid om door te pakken moet het mogelijk zijn realistische bijdrage te leveren aan de Parijse klimaatdoelstellingen.

Wat zijn de toekomstplannen voor jullie eigen bezittingen?

a.s.r. heeft in de afgelopen jaren circa 1000 woningen verduurzaamd en streven in 2020 de portefeuille teruggebracht te hebben naar een gemiddeld energielabel A. Daarnaast ligt naast het verduurzamen van ons vastgoed de focus steeds meer op het verduurzamen van de gebruiker om daarmee een verdere reductie van energieverbruik te bewerkstelligen.

Laatste nieuws

Klimaattop in Polen: van doelstellingen naar plan van aanpak

Meten, weten en vervolgstappen zetten

Werkconferentie Paris Proof: brengers en halers helpen elkaar op weg