Dutch Green Building Council

Paris Proof

Samen naar een duurzaam gebouwde omgeving
zonder CO2-uitstoot

Paris Proof

Ed Blankestijn

Ed Blankestijn - Werkgroep Retail
   
Organisatie Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Functie Senior Adviseur
Werkgroep Retail
Contact  

Welke bijdrage lever jij aan de Werkgroep Retail?

Kennis inbrengen in de werkgroep op het gebied van energiebesparingsmogelijkheden, monitoringgegevens, wetgeving, subsidieregelingen en fiscale regelingen, beleidsontwikkelingen overheid en aandragen van elementen voor het Deltaplan. Mijn motivatie is als overheidsvertegenwoordiger een bijdrage te leveren aan een door de Retail gedragen plan en na te gaan hoe de samenwerking tussen de sector en de overheid verbeterd kan worden om de klimaatdoelen te kunnen realiseren.

Paris Proof worden, is dat voor jouw sector haalbaar?

De doelen zijn haalbaar maar vraagt wel een forse inspanning om de hele sector zo ver te krijgen. Zowel qua mindsetting als inpassing in de bedrijfsvoering.

Wat zijn de toekomstplannen voor jullie eigen bezittingen?

Bij het beheer van gebouwen en terreinen geeft het Rijksvastgoedbedrijf invulling aan het duurzaamheidsbeleid van de overheid. We kopen duurzaam in en dringen energiegebruik zoveel mogelijk terug. Bijvoorbeeld door efficiënter gebruik van ons vastgoed en optimaliseren van klimaatinstallaties. Nieuwe gebouwen moeten vanaf 2019 energieneutraal zijn. Bij nieuwbouw en herontwikkeling van vastgoed gebruiken we zoveel mogelijk hergebruikte of herbruikbare materialen en grondstoffen.

Daarnaast wil het Rijksvastgoedbedrijf -verantwoordelijk voor 400.000 hectare rijksgrond- via tenders proactief geschikte gronden uitgeven voor duurzame energieprojecten.

Laatste nieuws

Werkgroeplid Zorg spreekt op evenement over zorgvastgoed

Duurzaamnieuws.nl: 'Duurzame energie voor dit jaar is al op'

Bouwinvest Retail Fund en Albert Heijn werken samen aan duurzame doelen