Dutch Green Building Council

Paris Proof

Samen naar een duurzaam gebouwde omgeving
zonder CO2-uitstoot

Paris Proof

Collin Boelhouwer

Collin Boelhouwer - Werkgroep Retail
   
Organisatie Bouwinvest
Functie Director Dutch Retail Investments
Werkgroep Retail
Contact LinkedIn

Hoe zie je jouw rol in de Werkgroep Retail? 

Ik probeer een bijdrage te leveren in de omslag van ideeën naar praktische uitvoering op het gebied van duurzaamheid.

Wat is je motivatie om in te gaan op de uitnodiging voor de werkgroep? 

De uitdaging die voor ons ligt, kan alleen in samenwerking met andere marktpartijen gerealiseerd worden. Ik word enthousiast om hieraan bij te dragen.

Paris Proof worden, wat is daarvoor nodig in jouw werkgebied?  

Alle neuzen moeten dezelfde kant op staan. Zonder deze houding zal er niet veel veranderen.

Wat doet jouw organisatie zelf om aan het behalen van de klimaatdoelen bij te dragen?  

Te veel om op te noemen, ik vind dat Bouwinvest gezien de grote omvang (> 10 miljard belegd vermogen) dan ook een voorbeeldfunctie in de markt moet zijn.

Laatste nieuws

Werkgroeplid Zorg spreekt op evenement over zorgvastgoed

Duurzaamnieuws.nl: 'Duurzame energie voor dit jaar is al op'

Bouwinvest Retail Fund en Albert Heijn werken samen aan duurzame doelen