Dutch Green Building Council

Paris Proof

Samen naar een duurzaam gebouwde omgeving
zonder CO2-uitstoot

Paris Proof

Bart Meuwese

Bart Meuwese - Werkgroep Woningen
   
Organisatie Economisch Instituut voor de Bouw
Functie Economist/Researcher
Werkgroep Woningen
Contact LinkedIn

Wat is jouw rol in de Werkgroep Woningen?

Als Economisch Instituut voor de Bouw zijn we de onderzoeker aan tafel. Onze rol bestaat vooral uit kennisdeling en meedenken vanuit ons onderzoek naar de gebouwde omgeving en de bouwarbeidsmarkt en specifiek op het terrein van verduurzaming van de woningvoorraad.

Wat is jouw motivatie?

Ons onderzoek daar te brengen waar het meerwaarde heeft bij bijvoorbeeld de gedachtevorming rond de energietransitie. Daarnaast is het voor ons relevant om in gesprek te zijn en te leren van de partijen die de opgave gaan uitvoeren, waarvan er een aantal zijn vertegenwoordigd in de werkgroep.

Paris Proof worden, is dat haalbaar voor deze sector? 

Of Paris Proof haalbaar is, valt niet direct te zeggen. Het energieneutraal maken van bestaande woningen is vooralsnog niet rendabel. Daarnaast is het de vraag of er tijdig voldoende capaciteit beschikbaar komt om de opgave uit te voeren. In de huidige praktijk wordt ook geïnvesteerd in verduurzaming van bestaande woningen. Echter, om de beoogde doelen te behalen, dienen nog forse additionele investeringen verricht te worden die niet enkel neerslaan in de bestaande woningvoorraad. Bovendien geldt dat de vraag naar bouw- en installatiecapaciteit niet enkel komt vanuit de energietransitie. Of er voldoende en tijdig capaciteit beschikbaar komt, vergt een analyse van de totale omvang en samenstelling van de vraag naar bouwactiviteiten. Een dergelijke analyse is vooralsnog niet uitgevoerd. 

Laatste nieuws

Klimaattop in Polen: van doelstellingen naar plan van aanpak

Meten, weten en vervolgstappen zetten

Werkconferentie Paris Proof: brengers en halers helpen elkaar op weg